Kielioppi kohtaa lainsäädännön.

Lakiuudistus: suomen kielen pahoinpitelyrikokset säädetään rangaistaviksi

Suomi on kaunis mutta vähän puhuttu kieli, jonka kohtalosta ollaan syystä huolestuneita. Voimaan astunut lakiuudistus laittaa suomen kielen pahoinpitelijät kuriin.

1 § Määritelmä

Kielen pahoinpitely on henkilön tai organisaation kieleen kohdistama kirjallinen tai suullinen väkivallanteko. Usein pahoinpitely ilmenee fraaseina, vierasperäisinä ilmauksina tai kapulakielisinä kankeuksina.

Kielen pahoinpitelyksi voidaan määritellä myös se, että kielitajunsa pilannut henkilö tai organisaatio harrastaa suojaamatonta sananvaihtoa ja näin tietoisesti levittää tartuntaansa.

2 § Törkeysasteikko

Kielen pahoinpitely

Joka tekee kirjallista tai suullista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa kielen terveyttä, aiheuttaa kielioppikipua tai saattaa kieleen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai kielenkäyttökieltoon enintään kuudeksi kuukaudeksi. Myös yritys on rangaistava.

Kielen törkeä pahoinpitely

Jos pahoinpitelyssä

1) aiheutetaan kielelle vaikea kielioppivamma, vakava vahinko tai esiintymisaluetta uhkaava tila,

2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai

3) käytetään merkitsemis- tai jakamisvälinettä taikka muuta niihin rinnastettavaa julkaisuvälinettä

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kielen pahoinpitelystä kielenkäyttökieltoon vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Myös yritys on rangaistava.

Kielenlieväpahoinpitely

Jos pahoinpitely, huomioon ottaen väkivallan, kieliopillisen koskemattomuuden loukkauksen tai terveyden vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä pahoinpitelystä sakkoon.

3 § Soveltamisala

Laki kattaa Suomessa ja Suomen ulkopuolella tehdyt kielen pahoinpitelyrikokset, kun ne kohdistunut suomen kieleen.

Lakia sovelletaan suomen kieltä hyödyntäviin ja käyttäviin organisaatioihin sekä sitä äidinkielenään puhuviin henkilöihin.

Raskauttavana tekijänä pidetään sitä, että organisaatio tai henkilö käyttää kieltä ansaintaan tai virka- tai työtehtävän täyttämiseen.

Lain ulkopuolelle on rajattu ne henkilöt, joille suomen kieli on toinen kieli tai harrastustoimintaa.

Jälkisanat: lukuvinkki

Mikäli kieli kiinnostaa ilmiönä, kannattaa lukea suomen kielen päivityspaketti, ja ottaa sieltä hyödylliset uudissanat käyttöön.


Hyvä pointti, jätä kommentti!Peruuta vastaus

Exit mobile version