Sisältöjen avulla yritykset ovat asiakkaiden silmissä ja mielissä, kun ihmiset etsivät tietoa, vertailevat tuotteita ja tekevät ostopäätöksiä. Tämä rautalankamalli kertoo, mitä sisältötyyppejä yritys tarvitsee ja miten ne kattavat asiakaspolun eri vaiheet.

1. Perustiedot

Se ei varmasti yllätä ketään, että ensin pitää hoitaa perusasiat kuntoon. Yrityksen pitää kirkastaa ja kiteyttää, miksi se on olemassa, mitä se tekee ja mitä hyötyä siitä on asiakkaille.

Omat vahvuudet on kuvattava niin, että erotutaan kilpailijoista.

Perustiedot pitää kertoa selkokielellä. Ei jargonia, ei ikiomia uudissanoja, ei markkinointihöttöä. Ihmisten ja hakukoneiden pitää ymmärtää, mitä yritys tarjoaa.

2. Asiakastarinat

Terve itsetunto auttaa eteenpäin, ja omasta osaamisesta kannattaa olla ylpeä. Siitä huolimatta asiakkaan todistus on aina uskottavampi kuin yrityksen oma sana.

Siksi tarvitaan asiakaskeissejä ja -testimoniaaleja, joissa käyttäjät kertovat tuotteen tai palvelun eduista. Ongelma-ratkaisumalli on tyypillinen tapa paketoida nämä tarinat.

Asiaskastarinat ovat hyödyllisiä siinä vaiheessa, kun asiakas vertailee vaihtoehtoja. Vertaiskokemusten avulla voi vakuuttua yrityksen osaamisesta ja toimituskyvystä.

Usein unohtuu, että keissien tuottaminen on hyvää suhdetoimintaa nykyisten asiakkaiden kanssa. Vaikka tapana on sanoa muuta, valokeilassa paistatteleminen on monelle mieluista puuhaa.

3. Käytännön hyötytieto

Moderni työelämä edellyttää jatkuvaa oppimista, niin suurten kuin pienien asioiden. Siksi käytännön hyötytiedolle, eli vinkeille ja neuvoille on kysyntää. Sisältömarkkinoinnin perusideana on houkutella asiakkaita yrityksen luokse hyödyllisen sisällön avulla.

Sisältö on parhaimmillaan palvelua, jolla luodaan suhde potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Kannattaa muistaa, että hyötytieto palvelee myös olemassa olevia asiakkaita. Lisäksi hyötytieto profiloi yritystä asiantuntijana: toimivat neuvot antavat uskottavuutta ja lisäävät luottamusta.

4. Näkemyksellinen sisältö

Vielä pidemmälle profiloinnissa mennään, kun aletaan tavoitella ajatusjohtajan paikkaa. Tällöin yritys haluaa olla oman alansa suunnannäyttäjä. Kunnianhimoinen tavoite edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista ja puhumista muustakin kuin omasta bisneksestä.

Näkemyksellisen sisällön avulla yritys kertoo, miten maailma lepää ja minne se on seuraavaksi matkalla. Luotettavalta asiantuntijalta on helpompi ostaa tuotteita ja palveluita. Asiakkaat ajattelevat, että yritys tietää, mitä se tekee, joten sen kanssa uskaltaa ryhtyä yhteistyöhön.

Ja näkemyksellinen sisältö sitouttaa myös olemassa olevia asiakkaita. He myös haluavat pysyä kärryillä maailman menosta.

5. Uutiset

Hyvin tuotettu uutisvirta kertoo, että yritys on avoin ja aktiivinen. Mikäli nettisivuilla ei ole uutisia, asiakas päättelee, että firmassa ei tapahdu mitään. Se ei ole hyvä merkki. Sama vaikutus on passiivisilla some-tileillä.

Ostaisitko sinä yritykseltä, joka on jämähtänyt paikoilleen?

Liiketoiminta tuottaa jatkuvasti kerrottavaa: julkaistaan tuotteita, järjestetään tapahtumia, tehdään kauppoja ja yritysjärjestelyjä, solmitaan yhteistyösopimuksia, pokataan palkintoja…

Uutisilla saa näkyvyyttä, mikä lisää tietoisuutta yrityksen toiminnasta.

6. CTA

Call to action eli CTA ei ole varsinainen sisältötyyppi, sillä se toimii muun sisällön sisällä, esimerkiksi mainoksissa ja verkkosivuilla. Toimintakehotteet ovat kuitenkin niin tärkeitä pisteitä asiakaspolulla, mutta ne ansaitsevat mainintaa suuremman huomion.

Kun asiakas saatu verkkosivuille, hänet ohjataan tekemään haluttuja asioita, tilaamaan uutiskirje, pyytämään lisätietoja, ottamaan yhteys asiakaspalveluun tai ostamaan tuote. Aktiiviset kehotteet – tilaa, lataa, lisää ostokoriin – ovat viimeinen silaus, joka sysää toiminnan liikkeelle.

Sisällöt asiakaspolun eri vaiheissa

Joku on varmasti huomannut, että takaraivossani on Avinash Kaushikin See-Think-Do-Care -malli. Se on yksi tapa kuvata perinteinen ostosuppilo, eli asiakkuuden eri vaiheet. Kaushikin ajattelu poikkeaa klassisista malleista siinä, että se korostaa asiakasnäkökulmaa.

See-Think-Do-Care -malli auttaa ymmärtämään asiakaspolun vaiheet ja millaisia tiedontarpeita kussakin vaiheessa on:

  • See: Laajin lähestyttävissä oleva yleisö, eli potentiaaliset asiakkaat. Kaikki, joilla on tarve ja rahaa.
  • Think: Ostamista harkitseva ryhmä, joka on tiedostanut tarpeensa ja ilmaissut ostohalukkuutensa.
  • Do: Valikoitunut porukka, joka aikoo ostaa.
  • Care: Ne, jotka ovat ostaneet. Toisin sanoen olemassa olevat asiakkaat.

Sisältöstrategian avulla varmistetaan, että sisällöt kattavat asiakaspolun kaikki vaiheet ja kohtaamispisteet. Strategian laadinta on paljon pidempi tarina, joten palaan siihen myöhemmin. Sen verran voi tässä mainita, että sisältöauditointi auttaa tunnistamaan puutteet.

SISÄLTÖTYYPPI👇 SEE THINK DO CARE
1. perustiedot x      
2. asiakastarinat   x   x
3. käytäntö   x   x
4. näkemys  x x   x
5. uutiset x      
6. CTA     x  

Näin eri sisältötyypit palvelevat asiakaspolun vaiheita. Tämä on rautalankamalli, joka on vain yksi tapa jäsentää maailmaa.

Yksinkertaistaminen helpottaa ymmärtämistä, mutta se tekee väkivaltaa todellisuuden moninaisuudelle. Sisällöt voidaan perustellusti luokitella monella muullakin tavalla.

Toivottavasti tästä tavasta on apua sinulle.